Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Taustalla on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden: kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja tunteet sekä ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysistä fysioterapiaa Sinulle tarjoaa Erja Laapas, psykofyysinen fysioterapeutti ja osteopaatti.

Psykofyysisessä fysioterapiassa opetellaan tunnistamaan miten elämän eri vaiheet ja kokemukset ovat voineet vaikuttaa kipuihin, asentotottumusten syntymiseen, kehon jännittyneisyyteen, hengitykseen sekä kehon tapaan reagoida erilaisiin elämäntilanteisiin ja arjen moninaisiin hetkiin. Tarkastelussa ovat pintaan mahdollisesti nousevien ajatusten, tunteiden ja muistojen vaikutus kehon tuntemuksiin. Psykofyysinen fysioterapia auttaa oman kehollisuuden kokemisessa, tunnistamisessa ja hyväksymisessä. Psykofyysisessä fysioterapiassa tarkastellaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä ja se perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jolloin asiakas oppii omien oivallustensa kautta löytämään keinoja auttaa arjen keskellä myös itse itseään.

Psykofyysisen fysioterapian työskentelytapa sopii ihmiselle, jolla voi olla esimerkiksi pitkittyneitä kiputiloja, kroonista kipua, vaikeuksia liikkumisessa, hankaluuksia oman kehon tiedostamisessa, alavireisyyttä, ahdistuneisuutta, uupumusta, masennusta, paniikkioireita, neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

Olennainen osa psykofyysisen fysioterapeutin ammattitaitoa on myös arvioida asiakkaan kanssa yhdessä, milloin rinnalle tarvitaan mahdollisesti myös muuta hoitoa, esimerkiksi psykoterapiaa. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet ja toteutus lähtevät aina asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja toiveista. Hoidossa edetään asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan!

Voit myös varata ajan numerosta 044 313 2066

Comments are closed.