Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on osa ihmisen terveyttä ja kaikkea elämää, ihmisyyttä, minäkuvaa ja kehonkuvaa. Seksuaalisuus on olemista, ei tekemistä. Seksikin on vain yksi osa seksuaalisuutta. Seksuaaliterveyteen ja seksuaaliseen hyvinvointiin voivat vaikuttaa esimerkiksi sairaudet, erilaiset vaivat ja niiden hoidot, lapsuus- ja nuoruusvuosien tapahtumat, parisuhdeongelmat ja uskomukset. Seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet ovat elämän varrella muuttuvia.

Kumpaan varaat ajan? Seksuaalineuvontaan vai seksuaaliterapiaan?

Yksinkertaistaen sanottuna seksuaalineuvonta keskittyy enemmin nykyhetkeen ja tulevaan, seksuaaliterapia taasen huomioi myös mennyttä ja sen vaikutusta.

Voit lukea alla olevat ’päälinjat’ ja päättää ajanvarauksesi niiden perusteella, mutta tärkeintä kuitenkin on, että vaan varaat ajan – kumpaan tahansa. Kun tulet tapaamiseen, selvitetään yhdessä onko tarvetta seksuaalineuvonnalle vai seksuaaliterapialle. Varauksen nimike ei siis ole tärkeää, vaan se, että löydät itsellesi sopivan kanssakulkijan ja oikeanlaisen ammattilaisen tulosyytäsi selvittämään. Jos se en ole minä, autan sinua löytämään oikean ammattilaisen.

Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia tapahtuvat aina keskustellen. Seksuaalineuvonnassa ja-terapiassa keskeistä on neuvojan tai terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus ja luottamus, sillä neuvonta ja terapia pohjautuvat kuunteluun, kysymiseen ja keskusteluun.

  • 1-5 tapaamista seksuaalineuvojan kanssa yleensä riittää.
  • Lyhyt seksuaaliterapia on noin 10-20 tapaamiskerran kokonaisuus, pitkä seksuaaliterapia kestää noin 1-2 vuotta.

Sekä seksuaalineuvonnan että -terapian tavoitteena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisätä voimavaroja elämään.

Seksuaalineuvonta mielletään helposti vain nuorten asiaksi, mutta sitä voivat tarvita ihan kaiken ikäiset ihmiset. Suurien elämänmuutosten, kuten raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden, eron tai menetysten kohdalla muutokset seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ovat hyvin tavallisia.  Avioero, leskeksi jääminen tai vaihdevuodet voivat myös luoda tarvetta seksuaalineuvonnalle. Neuvonnassa voi myös keskustella sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä ja pohtia niitä. Yhtälailla voimme keskustella nuoruusikään liittyvistä kysymyksistä sekä ikääntymisen ja mahdollisten sairauksien tai kipujen vaikutuksista seksuaalisuuteen. Seksuaalineuvonnassa voidaan keskustella myös oman kehon hyväksymisen vaikeuksista, läheisyyteen liittyvistä asioista, yhdyntäkivuista, haluttomuudesta tai leikkauksien vaikutuksista seksuaaliterveyteen. Seksuaalineuvonta voi olla myös ennaltaehkäisevää tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Seksuaaliterapia auttaa erilaisissa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Seksuaaliterapiassa voidaan luoda yhteyttä seksuaaliseen minäkuvaan, hahmottaa ja opetella terveitä rajoja tai luoda arkeen konkreettisia selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Seksuaaliterapiassa voidaan tarkastella ja pohtia mennyttä elämää suhteessa nykypäivään ja sen mahdollisiin pulmakohtiin ja ongelmiin. Seksuaaliterapian tavoitteena on auttaa asiakasta tulemaan tasapainoiseksi menneen ja nykyhetken kanssa ja saavuttaa myönteinen minäkuva. Seksuaaliterapiaan hakeutuminen voi liittyä esimerkiksi erilaisiin epävarmuuden tai syyllisyyden tunteisiin, fyysisiin toimintahäiriöihin tai riippuvuus- ja luottamusongelmiin.

Seksologian koulutukseni on auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja seksuaaliterapeutti. Auktorisointi seksuaalineuvojan yhteydessä tarkoittaa sitä, että Suomen Seksologinen seura on auktorisointiryhmän tekemässä arvioinnissaan varmistanut osaamiseni, koulutukseni ja työkokemukseni. Seksuaaliterapeutiksi (kouluttajana Sexpo-säätiö) olen valmistunut kesäkuussa 2020.
Olen koulutukseltani myös psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja osteopaatti.

Ajanvarauksesi yhteydessä kerro lyhyesti, miksi tulet seksuaalineuvontaan tai -terapiaan. Näin voin tarkistaa, että ammattitaitoni riittää tulosyyhysi tai neuvoa sinua tarvittaessa eteenpäin jollekin toiselle ammattilaiselle. Jos teet aikavarauksen nettiajanvarauksen kautta, kirjoita tulosyy lyhyesti lisätietoihin.

Tapaamisiin!
yst.terv. Erja Laapas

Varaa aika seksuaalineuvontaan tai seksuaaliterapiaan tästä.

Voit myös varata ajan numerosta 044 313 2066

Comments are closed.